Ośrodek Doskonalenia Kadr INTERPROFESJA rozpoczął działalność 01.06.1992r. po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa stołecznego warszawskiego z dn.12.05.1992r (zaświadczenie Nr159/k/92).

Założycielem Ośrodka oraz jego Dyrektorem od początku działalności jest mgr Stanisław Sokołowski, były wieloletni Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie, a także z-ca Dyrektora Zespołu Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK-SIMP oraz Dyrektor Ośrodka Specjalizacji Zawodowej Inżynierów ZODOK-SIMP. Rozpoczynając działalność ODK INTERPROFESJA wykorzystał on całą wiedzę i doświadczenie zdobyte w ośrodkach SIMP w zakresie szkolenia i doskonalenia kadry inżynieryjno-technicznej i ekonomicznej.Szeroka gama kursów oferowanych aktualnie przez Ośrodek, to wynik wieloletnich starań oraz współpracy z wieloma czołowymi jednostkami naukowymi w kraju jak:


 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej IMP w Warszawie
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 • Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • oraz szereg innych placówek naukowo-badawczych i zakładów przemysłowych.


W zakresie badań ultradźwiękowych ODK INTERPROFESJA jest bezpośrednim kontynuatorem kursów, które od 1973r prowadził ODK SIMP wspólnie z Zakładem Badań Nieniszczących IPPT-PAN pod kierunkiem prof. Zdzisława Pawłowskiego. Również obecnie kursy UT-1 i UT-2 realizowane są z udziałem uznanych autorytetów i specjalistów badań nieniszczących jak: prof. dr hab. Julian Deputat, prof. dr hab. Jacek Szelążek, dr inż. Anna Lewińska-Romicka, dr inż. Marek Śliwowski, dr Sławomir Mackiewicz, dr inż. Piotr Gutkiewicz, dr inż. Łukasz Sarniak, mgr inż. Tomasz Katz, mgr inż. Jacek Chmiel, mgr inż. Bogdan Zając oraz wielu innych specjalistów badań nieniszczących.

ODK INTERPROFESJA jest od 17.02.2003r. uznanym ośrodkiem szkoleniowym krajowego systemu certyfikacji personelu badań nieniszczących UDT-CERT w zakresie metody ultradźwiękowej (UT-1 i UT-2). Ośrodek posiada własne laboratorium ultradźwiękowe wyposażone w nowoczesne defektoskopy cyfrowe firmy PANAMETRICS i OLYMPUSjak również w tradycyjną aparaturę analogową firmy UNIPAN i INCO. Cennym dorobkiem Ośrodka jest skompletowanie szerokiej bazy próbek z wadami sztucznymi i naturalnymi umożliwiającej efektywne prowadzenie szkoleń praktycznych w różnych sektorach przemysłowych.ODK INTERPROFESJA jest od 05.05.2010r. uznanym ośrodkiem szkoleniowym krajowego systemu certyfikacji personelu badań nieniszczących UDT-CERT w zakresie metody metody magnetyczno - proszkowej (MT-1 i MT-2). Ośrodek posiada własne laboratorium magnetyczno-proszkowe wyposażone w tradycyjną aparaturę oraz nowoczesne defektoskopy firmy MAGNAFLUX, jak również materiały eksploatacyjne tej firmy. Ważnym i cennym dorobkiem ośrodka jest skomponowanie bazy próbek z wadami sztucznymi i naturalnymi umożliwiającymi efektywne prowadzenie szkoleń praktycznych MT-1 i MT-2 w różnych sektorach przemysłowych. Wykładowcami są uznani specjaliści badań nieniszczących posiadający certyfikaty MT-3, między innymi wymienieni w metodzie ultradźwiękowej.ODK INTERPROFESJA jest od 06.09.2012r. uznanym ośrodkiem szkoleniowym krajowego systemu certyfikacji personelu badań nieniszczących UDT-CERT w zakresie metody penetracyjnej (PT-1 i PT-2). Ośrodek posiada własne laboratorium penetracyjne wyposażone w urządzenia i preparaty firmy MAGNAFLUX, jak również materiały eksploatacyjne tej firmy. Ważnym i cennym dorobkiem ośrodka jest skompletowanie szerokiej bazy próbek z wadami sztucznymi i naturalnymi umożliwiającymi efektywne prowadzenie szkoleń praktycznych PT-1 i PT-2 w różnych sektorach przemysłowych. Wykładowcami są uznani specjaliści badań nieniszczących posiadający certyfikaty PT-3, miedzy innymi wymienieni w metodzie ultradźwiękowej.Z bazy dydaktyczno-laboratoryjnej ODK INTERPROFESJA korzysta Ośrodek Egzaminacyjny UDT-CERT prowadząc egzaminy certyfikacyjne na pierwszy i drugi stopień w metodzie ultradźwiękowej, magnetyczno-proszkowej i penetracyjnej.Ośrodek świadczył usługi szkoleniowe dla ok. 300 zakładów przemysłowych i firm, z których część wymieniono poniżej:


 • Elektrownia Bełchatów S.A.,
 • Pratt & Whitney sp. z o.o.,
 • Dozamet sp. z o.o.,
 • PLL-LOT. sp. z o.o.,
 • Polimex - Mostostal S.A. Siedlce,
 • Mostostal - Puławy S.A.,
 • Ndtest sp.z o.o Warszawa,
 • Mittal Steel Poland S.A. - Kraków,
 • PZL - Mielec S.A.,
 • Federal-Mogul Gorzyce S.A.
 • PKN ORLEN S.A.,
 • Energopomiar Gliwice S.A.,
 • H.Cegielski Poznań S.A.,
 • ALSTOM POWER Elbląg sp. z o.o.,
 • MOSTOSTAL Zabrze sp. z o.o.,
 • Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,
 • Instytut Lotnictwa Warszawa,
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa,
 • oraz szereg innych instytucji.

Zapraszamy do współpracy w zakresie szkolenia i doskonalenia kadry inżynieryjno-technicznej i ekonomicznej.Z poważaniem
D Y R E K T O R
mgr Stanisław SokołowskiProjekt strony: Weronika Katz